14 Nisan 2018 Cumartesi

Üretim Yönetimi Notları : Ürün Tasarım Kararları

İŞLETLMELERDE ÜRÜN TASARIM KARARLARI


ürün tasarimi nedir


Tasarımda yaratıcılık çok önemli bir konu olurken bu konudaki en önemli kaynak da tasarımcıların kendisidir.Bununla beraber,işletme içinde tasarımcılar,tasarım faaliyetini tek başına erçekleştirme yanlışını yapmamalıdırlar.

Tasarımın başarılı olması için işletme içindeki birçok fonksiyonun beraber hareket etmesi ve karşılıklı etkileşimlerde bulunması çok önemlidir.Etkin bir tasarım süresi yönetiminden söz edebilmek için müşterinin tatmin edilmesinden düşük maliyete,üretimin kolay olmasından kısa sürede pazara sunulmasına kadar bir çok gelişmeden söz etmek gereklidir.

Tasarımın 4C'si


Yaratıcılık (Creativity): Daha önceden olmayan bir şeyin oluşturulması

Karmaşıklık (Complexity): Tasarımın,şeklinden yapısına ve malzemesinden parametreler hakkında kararı kapsaması.

Uzlaşma (Compromise): Performans ve maliyet,görünüm ve kolay kullanım gibi konular hakkında ödünleşilmesi.

Seçim (Choice): Tasarımda kavramdan rengi ya da şekline kadar birçok konu hakkında kararlar verilmesi


Aşağıdaki şekilde ürün tasarımından gerekli bilgilerin çeşitliliği ve tasarım kararlarında dikkat edilmesi gerekli faktörlerin göstermesi açısından önemli olmaktadır.

üretim yönetimi notları


Başka bir deyişle, tasarım süresince alınan kararlar tüm işletme fonksiyonlarda karşılıklı etkileşime neden olmaktadır.Bu sebeple,tasarım sürecinde alınan kararlarda işletmenin diğer fonksiyonlarının da katkısı inkar edilememektedir.Aksi takdirde alınan kararlar tek taraflı olurken aynı zamanda,belli bir aşamadan sonra da uygulanabilirliğini kaybetmektedir.

Aşağıda bazı ürün tasarım kararlarında önemli unsurlara yer verilmiştir.

  • Müşterilerin zevk ve tercihleri
  • İşletmenin kalite politikası
  • İşletmenin yeni bir ürün üretebilme durumu
  • Tasarım işleminde bilgisayarlar kullanılmaktadır.
  • Bu duruma bağlı olarak ürün tasarım süreleri kısaltılmıştır.EmojilerEmojiler