18 Nisan 2018 Çarşamba

C# textBox Nesnesi ve Özellikleri

textBox (metin kutusu) Nesnesi

Kullanıcıların veri girişi yapmak amacıyla kullandığı metin kutularıdır. TextBox’ a girilen veriler string(metin) türündedir. Sayısal olarak kullanılacaksa Convert komutu yardımıyla int türlerine dönüştürülür.

textbox olayları

textBox Nesnesi Özellikleri 

CharacterCasing: 
TextBox nesnesindeki bilgilerin büyük harf(UPPER), küçük harf (LOWER) veya normal olarak gösterilmesini sağlayan özelliktir.

MaxLength: 
TextBox’ a girilebilecek en büyük (maximum) karakter sayısını belirtmek için kullanılan özelliktir.

Multiline: 
TextBox nesnesine birden fazla satırda (çoklu) bilgi girişi yapmak için kullanılan özelliktir. True/False değerlerinden birini alır.

PasswordChar: 
TextBox nesnesine şifreli veri girişi yapmak amacıyla kullanılır. Yazılan karakterler yerine görüntülenecek karakter yazılır. Örneğin; * karakteri gibi.

ReadOnly: 
TextBox nesnesinin sadece okunabilir olmasını sağlayan özelliktir. True / False değerlerinden birini alır.

RightToLeft: 
TextBox nesnesine sağdan veya soldan yazı yazmak amacıyla kullanılır. Yes / No değerlerinden birini alır.

Text: 
TextBox nesnesinin içinde görüntülenen yazı Text özelliğine bağlıdır.

TextAlign: 
TextBox nesnesinin içinde görüntülenen yazının, nesnenin neresinde gösterileceğini belirler. Left ile solda, Right ile sağda ve Center ile ortala seçilir. 


Visible: 
TextBox nesnesinin form üzerinde görünür veya görünmez olmasını sağlar.

textBox events


textBox Nesnesi Olayları (eventleri)

TextChanged:
Textbox’un Text özelliği her değiştiğinde bu olay gerçekleşir. Başka bir deyişle textbox’ a yazı yazarken her tuşa basıldığında bu olay gerçekleşir.

KeyDown:
 TextBox nesnesinde basılan her tuşta bu olay meydana gelir. 

KeyPress:
 TextBox nesnesinde basılan her tuş bırakıldığında bu olay meydana gelir. 


EmojilerEmojiler