12 Nisan 2018 Perşembe

SQL Komutları ve Örnekleri

SQL (Structured Query Language)


"Yapısal Sorgulama Dili" nin kısaltmasıdır.SQL bir programlama dili olmayıp herhangi bir veri tabanı ortamında kullanılan bir alt dildir.SQL ile yanlızca veri tabanı üzerinde işlem yapılabilir.SQL cümlecikleri kullanılarak veri tabanına kayıt ekleyebilir,olan kayıtları değiştirebilir,silebilir ve bu kayıtlardan listeler oluşturabilirsiniz.

sql sorgu örnekleri

SQL KOMUTLARI


Sql komutları genel itibariyle 3 kısma ayrılır:
 • Veri Tanımlama Dili (Data Definition Language) (DDL)
 • Veri işleme Dili (Data Manuplation Language (DML)
 • Veri Kontrol Dili (Data Control Language) (DCL)

Veri Tanımlama Dili (DDL)


Tablo oluşturma,tablo silm,tabloya yeni alanlar ekleme vb. işleri yapan komutlardır.

 • CREATE TABLE (Yeni boş bir tablo oluşturur)
 • CREATE INDEX (Tabloda index (sıralama) oluşturur)
 • DROP TABLE (Mevcut tabloyu tamamen siler)
 • ALTER TABLE (Mevcut tablonun yapısında değişiklik yapar)

Veri İşleme Dili (DML)


Tablolardaki alanlar üzerinde işlem yapan komutlardır.Tabloya yeni kayıt ekleme,kayıt silme,mevcut kayıtları istenilen kriterlere göre listeme gibi işlemler yapar.

 • SELECT (Kayıtları listeler)
 • INSERT (Mevcut tabloya kayıt ekler)
 • UPDATE (Tablodaki kayıtları değiştirir)
 • DELETE (Tablodan kayıt siler)
 • TRUNCATE (Tüm kayıtları siler,tablo silinmez)Veri Kontrol Dili (DCL)


Veri tabanında güvenlik ile ilgili işlemlerin yapıldığı komutlardır.Veri tabanına erişim,erişen kullanıclar için izinlerin tanımlanması gibi işlemler yapar.

 • GRANT (Kullanıcılara veri tabanı ile ilgili belirli izinler verir)
 • DENY (Kullanıcının veri tabanına erişimi engellenir)
 • REVOKE (Kullanıcılardan izinleri geri alır)
 • COMMIT (Yapılan değişiklikleri kalıcı olarak yapar)
 • ROLLBACK (Yapılan değişiklikleri geri alır)

Yardımcı Deyimler


Komutların işlevlerini yeri getirebilmeleri için bazı yardımcı deyimler vardır.Bu deyimler daha önce bahsedilen deyimler ile birlikte kullanılır.

 • FROM
 • WHERE
 • GROPU BY
 • HAVING
 • ORDER BY


EmojilerEmojiler