14 Nisan 2018 Cumartesi

SQL de Try Catch Yapısı

SQL Try-Catch Yapısı Nedir ? Try Catch ÖrnekleriProgramlama dillerinde olduğu gibi yazılan SQL ifadelerinde hata yakalamak için kullanılır. 

begin try

select 1/0

end try

begin catch

select ERROR_MESSAGE() as hata_mesaji

end catch

Soru: 100 rakamının 5 den başlayıp sırasıyla 0’a kadarki sayılara bölümünün sonucunu ekrana yazdıran MSsql kodu nedir?

begin try
 
declare @sayi1 int
declare @sonuc int
 
set @sayi1=5
 
yenile:
 set @sonuc=100/@sayi1
select 'sonuc:'+ cast(@sonuc as varchar(10))
 
set @sayi1=@sayi1-1
 
while @sayi1>=0
 
GOTO yenile
 
end try
 
begin catch
 
select ERROR_MESSAGE() as hata_mesaji
 
end catch


EmojilerEmojiler