19 Nisan 2018 Perşembe

Saldırı Stratejileri : Kanat Saldırıları

Saldırı Stratejileri
"Zafer kendilerinde saldırma kararlılığı bulunanlarındır." anlayışı hakimdir.Bu strateji daha çok pazar liderlerine karşı uygulanır ve rakipten müşteri koparmaya yönelik bir stratejidir.

Bu stratejileri Şöyle sıralayabiliriz ;


1.Kanat Saldırıları


Rakibi zayıf olduğu bölgeden kovmayı ya da temelli zayıf düşürmeyi amaçlar.Kanat saldırılarının en çok kullanılanı,rakiplerin üretemediği çeşit mallara ya da onların gözden kaçırdığı pazarlara yönelerek güç toplamaktır.

 • Rakibin zayıf olduğu bölgelere yoğunlaşarak saldırıya geçilmesi
 • Saldırının yapıldığı mecranın saldırıyı yapanın güçlü olduğu alana çekilmesi
 • Saldıran işletmenin kendi güçlü olduğu yönünü kullanarak mücadele etmesi
 • Mümkün olduğunca rakiplere kapışma olmamasına özen gösterme

Rakiplerin yeterince hizmet sunmadıkları Pazar bölümlerine saldırarak, bunları ele geçirip sonra da ele geçirilen pazarları birleştirmek, hem daha kolay hem de daha az risklidir.Çünkü saldırı hem geç algılanır hem de önemsenmez.

 • Sinsice hazırlanmış bir reklam kampanyası
 • Kişisel satış ve halka ilişkiler gibi başka tutundurma kampanları
 • Belirli bir pazar bölümü için ürünün bireyselleştirilmesi

Kanattan Saldırının Uygun Olduğu Durumlar 


 • Pazarın bölümlere ayrılmış olması
 • Mevcut rakiplerin iyi hizmet veremedikleri pazar bölümlerinin olması
 • Rakip oldukça güçlü ve cepheden gelecek saldırılara karşı dirençli iken ve saldıranın belirli niş pazarlarında mücadele edebilecek kaynaklara sahip olması
 • Pazar liderinin pazardaki belirli tüketici ihtiyaçlarını görememesi

Kanat Saldırısı Örneği 


Japonların ABD küçük otomobil piyasına girişleri gibi Amerikan oto üreticileri ve Japonların küçük arabalarla saldırılarına karşı bir zamanlar markalı küçük arabaları çıkarttılar ama bu işi gönülsüz yaptıkları ve konuya fazla asılmadıklarını, önem vermedikleri için (kanatları zayıf bıraktıkları için) o zaman bu işte başarılı olamamışlardır.


EmojilerEmojiler