21 Nisan 2018 Cumartesi

Saldırı Stratejileri : Gerilla Saldırısı

SALDIRI STRATEJİLERİ


gerilla saldırısı pazarlama


"Zafer kendilerinde saldırma kararlılığı bulunanlarındır." anlayışı hakimdir.Bu strateji daha çok pazar liderlerine karşı uygulanır ve rakipten müşteri koparmaya yönelik bir stratejidir.

Bu stratejileri Şöyle sıralayabiliriz ;


4.Gerilla Saldırısı 


Vur-Kaç yanıltma taktiğine dayalı saldırılar olarak bilinirler.Daha çok küçük işletmelere için geçerlidir.Küçük çapta ve değişik zamanlarda olabilmektedir ve rekabeti zayıflatmak amacıyla yapılır.

Gerilla Saldırısı Yöntemleri


 • Seçici fiyat indirimleri yapmak
 • Reklamlarda farklı konumlandırma taktikleri ile rakibin dikkatini başka yöne çekmek
 • Geçici stratejik ortaklıklar
 • İdari ve yasal manevralar

Gerilla Stratejisinin Uygun Olduğu Durumlar


 • Taktik değiştirmenin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi olasılığı olduğunda
 • Belirli bir pazar bölümünde odaklanma ihtimali olduğunda
 • Rakibin yetersiz olduğu bölümlerin olması durumda

Tipik Gerilla Stratejileri


 • Pazar bölümünde mevcut rekabet yapısına yasal yollardan saldırmak
 • Kısa dönem ortaklıklar
 • Seçici fiyat kırma
 • Rakibin test pazarlarını, pazar araştırmalarını, reklam kampanyalarını ve satış tutundurma faaliyetlerini bilinçli olarak sabote etmek
 • Rakipler hakkında olumsuz kamuoyu oluşturmak 

Gerilla Stratejisi Örnekleri


Örnek - 1

Amerikan X tuz firması rakibi Y tuz firmasının %50 payına karşı ülke çapında %5 paya sahipti.Onunla rekabeti çok zordu.Dolayısıyla sadece kendi bölgesinde Y'nin 3 katına erişti.

Örnek - 2

Deniz Bank kendi kredi kartı markasını oluşturmak yerine Garanri Bankası ile yapmış olduğu bir anlaşma ile müşterilerine Bonus Card sunmuştur.Uygulamaya koyduğu bu strateji ile Deniz Bank %0.5 olan kredi kartı pazar payını ek maliyetsiz bir şekilde %2 ye çıkartmıştır.


EmojilerEmojiler