14 Nisan 2018 Cumartesi

Bilgisayar Ağları Anahtarlama Türleri

Anahtarlama Türleri Nelerdir ? 


bilgisayar ağları anahtarlama

Devre (Circuit) Anahtarlama


Avantajı: Veri paketleri üzerinde çok uzun olan alıcı ve gönderici adreslerinin yazılmasına gerek yoktur.Böylece hattın gerçek band genişliği korunur.

Dezavantajı: Aktarım süresinin,bağlantı süresinden kısa olduğu ve trafik yoğunluğu ani değişen uygulamalardır.Örneğin LAN'lar.

İki uç düğüm arasında aktarım işlemine geçilmeden önce bağlantı kurulması işlemidir;aktarım,belirlenen bu bağlantı yörüngesi üzerinden gerçekleştirilir.Telefon şebekesi buna en iyi örnektir.


Paket (Packet) Anahtarlama


Verinin belirli uzunlukta parçalara ayrılıp paketler haline getirilmesi ve bunların aktarılmasına dayanır.Bir paket birisi başlık (header) diğeri veri yükü (payload) olmak üzere iki parçadan oluşur.Veri yükünün önüne alıcı ve gönderici adresi ile birtakım kontrol bilgilerinin eklendiği başlık bilgisi yerleştirilir.

Gönderici paket (packet) denilen bu parçaları ağa bırakır.Paketler alıcı adrese gidinceye kadar bir çok noktadan geçer.Bu gönderilme esnasında bir tek sabit yol belirlenmez.Yeni paketler farklı yolları izleyebilirler.Bir paketin geçtiği noktadan diğer paket geçmeyebilir ve paketler alıcıya aynı sırayla ulaşmayabilir. (Bu anahtarlamanın avantajıdır).Paketler uç sistemlerin (bilgisayarların) sahip olduğu bağlantının band genişliği ve hızı oranında ilerler.

Alıcıya gelen bilgiler buffer'da biriktirilir,paketlerin içindeki bilgi ayıklanır ve doğru sıra elde edildikten sonra işlenir.IP (İnternet protokolü), IPX (Nowell NetWare) gibi protokoller paket anahtarlama yöntemine dayanırlar.


Hücre (Cell) Anahtarlama


Düğümler arasında sanal bir bağlantı kurulur.Aktarım için Hücre (cell) denilen sabit ve kısa veri paketleri kullanılır.Hücrelerin üzerine alıcı ve gönderici adresleri yazılmaz.Ancak hücrelere bağlantı süresince sanal yolun numarası yazılır.

Devre anahtarlamaya göre daha hızlı ve farklı sayıdaki portu kullanan cihazları destekler.Paket anahtarlamadaki gibi paketlerin sıraya konması için büyük buffer gerekmez.Alıcı ve verici adresi kullanılmadığı için veri iletişimi daha hızlıdır.

Örneğin: ATM


EmojilerEmojiler