14 Nisan 2018 Cumartesi

Bilgisayar Ağları : Ağ Topolojileri

Ag Topolojileri


doğrusal topoloji


a) Doğrusal (Bus) Topoloji: Ağda bulunan tüm bilgisayarlar tek kablo üzerinden sıralanır.Yeni bilgisayarların bağlanması mümkündür.Kablonun her iki ucunda terminatör (sonlandırıcı) bulunur.Kablonun herhangi bir yerinde meydana gelen arıza tüm ağın kullanım dışı kalmasına sebep olabilir.

Avantajları


 • Ağın genişletilmesi kolaydır.
 • Merkezi ağ ekipmanı (Hub vs.) gerektirmez


Dezavantajları


 • En fazla 30 istasyon bağlanabilir.
 • Ağ uzunluğu en fazla 200m olabilir.
 • Ağda oluşan herhangi sorun tüm ağı etkiler.
 • Arıza tespiti zordur.

b) Yıldzı (Star) Topoloji: Bu ağ türünde merkez bir bilgisayar vardır.Bu merkez üzerinden yeni bilgisayar bu merkez üzerinden sisteme eklenirler.Bir bilgisayar diğerine ulaşması için merkezden geçmesi gerekir.Hedef yönlendirme olduğundan kendine ait olmayan veriyi diğer bilgisayarların okuması mümkün değildir.Bu topolojide kabloda meydana gelen sorun sadece o bilgisayarı etkiler fakat merkezi bilgisayarda meydana gelen bir sorun tüm ağı etkiler.

Avantajları

 • Ekonomik olması.
 • Hızlı kurulum,kolay genişletilebilme.
 • Switch ve Bridge ile genişletilebilme.
 • Hub ışıkları sayesinde kolay arıza testipi.

Dezavantajları

 • Hub ile ağda bulunan bilgisayar 100m'yi geçemez.
 • Merkez bilgisayarda meydana gelecek bir sorun tüm ağı etkiler.

c) Halka (Ring) Topoloji: Halka şeklinde olan topolojidir.Bu ağda bulunan bilgisayarlar,hattı eşit kullanım hakkına sahiptirler.Doğrusal topoloji gibi terminatör(sonlandırıcı)ya ihtiyaç duymazlar.Ağda bulunan bir token dönerek iletişimi düzenler.Tokeni kapan sistem söz hakkına sahiptir.

Avantajları

 • Sinyal zayıflaması en düşük seviyededir.

Dezavantajları

 • Ağa yeni düğüm eklemesi zordur.
 • Oluşan hatanın saptanması zordur.
 • Karmaşık yapıya sahip protokol kullanması.
 • Kablo koparsa tüm ağ devre dışı kalır.

d) Ağaç (Tree) Topoloji: Birden fazla yıldız bağlantının bir ağaç dalı şeklinde birbirine bağlanmasıyla oluşur.WAN uygulamalarında kullanılır.Sorumluluk düzeyine göre sıralanır ve ağaç yapıya bağlanır (En aşşağı kıısm en yüksek sorumluluk demektir).

Avantajları

 • Var olan bir sistemi genişletmek çok kolaydır.

Dezavantajları

 • Köklere yakın yerde oluşan hata sistemin büyük kısmını etkiler.
 • Arıza tespiti zordur.

e) Karmaşık (örgü-mesh) Topoloji: İki istasyon arasında çoklu bağlantının yapıldığı toplolojilerdir.Karmaşık Topolojide tüm istasyonlar arasında fiziksel bir bağlantı mevcuttur.Kullanılan bağlantı n düğüm için "(n * (n-1) /2)" dir.5 kullanıcıdan fazlası pratik değildir.Diğer topolojilerden daha güvenlidir.

Avantajları

 • Tüm istasyonlar arası doğrudan erişim mümkündür.
 • Güvenlidir.
 • Arızadan tüm sistem etkilenmez.

Dezavantajları

 • Her bir elemanın tüm sistemle bağlantısı olması nedeniyle karışık ve pratik olmaması.


EmojilerEmojiler