18 Ekim 2018 Perşembe

Ekonomi'de Talep Nedir?Aslında bir satın alma arzusudur.Kişiler merak ettikleri , ihtiyaç duydukları gerektiğinde lüzumlu lüzumsuz ve lüks harcamalar yapmak isterler.Talep aynı zamanda arzı doğurur.


Talep demand kelimesinden gelmektedir ve o yüzden  simgesi 'D' ile gösterilir.


Talep eğrisi:Belli şartlarda , tüketicinin bir malın fiyatında meydana gelen değişmelere nasıl tepki göstereceğini anlatır.

Talep Esnekliği:Talepteki artış veya azalışın  ürün fiyatı üstünde bir etkilenmenin olmadığı anlamına gelir.Bu da talep esnekliğini oluşturur.


Bir malın fiyatı artıkça talebinin azalması ve fiyatı azaldıkça talebinin artması , talep edilen miktardaki değişme sadece diğer değişkenler yüzünden düşer yani fiyatla bir alakası yoktur.Talepte Bir Değişme Yokken Arzın Değişmesi:Talep sabitken arzdaki artış , denge fiyatını azaltırken denge miktarını artırır fakat arzdaki azalış tersi düşüş yapar.Arzda Bir Değişme Yokken Talebin Değişmesi:Arz sabitken talep artarsa fiyat da artar.Ve bu yüzden talep fazlası oluşur.Talep azalırsa fiyat da azalır  ve arz fazlası oluşur.Tabi ki de nadir durumlar mevcuttur.


Örneğin:Lüks ve kaliteli ürünlerin fiyatları yüksek olmalarına rağmen talepleri ve arzları yüksek olabilir.Bir nike ürünü mesala bir t-shirt , ayakkabı , çanta v.b. fiyatları Türkiye bazında yüksek olmalarına rağmen satışlarda bir düşüş kolay kolay beklenmemektedir.Talep ve arzın çakıştığı yerde ise fiyat diye tabir ettiğimiz bir kavram oluşur.

Devamını Oku...

Ekonomi'de Piyasalar

Ekonomi ve PiyasalarPiyasa :Bir malın veya faktörün alıcılarının ve satıcılarının  alım-satım konusunda birbirleri ile ilişki kurmalarını sağlayan bir imkandır.

      Üretim Faktörleri                                                                     Üretim Faktörü Gelirleri

 • Emek                                                                                        Ücret
 • Sermaye                                                                                   Faiz
 • Doğal Kaynaklar                                                                     Rant
 • Girişimci                                                                                  KârMal Piyasasında: Para akımı , hane halklarından firmalara ve mal akımı , firmalardan hane halklarına doğru gider.

Faktör Piyasasında: Para akımı , firmalardan hane halklarına ve fiziksel alım , hane halklarından firmalara doğru gider.

TAM REKABET PİYASASI

 1. Çok sayıda alıcı ve satıcı vardır.Ortaya faydalı ürün ve hizmetler çıkması için olmazsa olmazlarıdır.
 2. Piyasaya girip girmemekte serbesttir.Girişimciler bazında en rahatlatıcı ve teşvik edici bir husustur.
 3. Tek başlarına piyasayı etkileyemezler.İşletmeler ve devletler daha iyi ürün ve hizmetler için diğer rakiplerini incelemeli ve beraber çalışabilmelidir.
Devamını Oku...

21 Nisan 2018 Cumartesi

Saldırı Stratejileri : Cepheden Saldırı

SALDIRI STRATEJİLERİ


cepheden saldırı nedir


"Zafer kendilerinde saldırma kararlılığı bulunanlarındır." anlayışı hakimdir.Bu strateji daha çok pazar liderlerine karşı uygulanır ve rakipten müşteri koparmaya yönelik bir stratejidir.

Bu stratejileri Şöyle sıralayabiliriz ;


5.Cepheden Saldırı


Nadir gerçekleştirilen saldırılardır.Kafa kafaya saldırıya geçilmesini ifade eder.Saldıran ve saldırıya uğrayan firmalar benzer taktikler ve programlarla mücadele eder.Yüksek maliyet söz konusudur ve başarı güç üstünlüğüne ve sürekliliğine bağlıdır.Saldıran işletmede kayıplar yaşayabilir.Güç üstünlüğü olsa bile rakibin konumunun güçlü olması başarısızlık nedeni olabilir.


Cepheden Saldırı Yöntemleri


 • Rakibin ürününde daha üstün ürünler sunmak
 • Daha düşük fiyatlara sunmak
 • Yeni müşteri hizmetleri sunmak
 • Ciddi bir yeni üretim kapasitesi kurmak
 • Yoğun reklam,kampanyalar
 • Rakibin zayıf olduğu alanlarda yeni ürünler geliştirmek

Cepheden Saldırı Örnekleri


 • IBM'in 1980'li yıllarda Apple'a karşı PC piyasasına girme mücadelesi
 • Elektrik süpürgesi üreticisi Dyson'ın dünya devleri Hoover ve Electroluxe karşı mücadelesi örnek verilebilir.

Cepheden Saldırıda Uygun Koşullar


 • Pazarın nispeten homojen yapıda olduğu durumlar
 • Marka değerinin düşük olduğu
 • Müşteri sadakatinin zayıf olduğu
 • Farklılaştırmanın düşük olduğu
 • Saldırılacak rakibin görece olarak fazla gücünün olmadığı
 • Saldıran firmanın ise nispeten güçlü kaynaklara sahip olduğu duurmlar
Devamını Oku...

Saldırı Stratejileri : Gerilla Saldırısı

SALDIRI STRATEJİLERİ


gerilla saldırısı pazarlama


"Zafer kendilerinde saldırma kararlılığı bulunanlarındır." anlayışı hakimdir.Bu strateji daha çok pazar liderlerine karşı uygulanır ve rakipten müşteri koparmaya yönelik bir stratejidir.

Bu stratejileri Şöyle sıralayabiliriz ;


4.Gerilla Saldırısı 


Vur-Kaç yanıltma taktiğine dayalı saldırılar olarak bilinirler.Daha çok küçük işletmelere için geçerlidir.Küçük çapta ve değişik zamanlarda olabilmektedir ve rekabeti zayıflatmak amacıyla yapılır.

Gerilla Saldırısı Yöntemleri


 • Seçici fiyat indirimleri yapmak
 • Reklamlarda farklı konumlandırma taktikleri ile rakibin dikkatini başka yöne çekmek
 • Geçici stratejik ortaklıklar
 • İdari ve yasal manevralar

Gerilla Stratejisinin Uygun Olduğu Durumlar


 • Taktik değiştirmenin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi olasılığı olduğunda
 • Belirli bir pazar bölümünde odaklanma ihtimali olduğunda
 • Rakibin yetersiz olduğu bölümlerin olması durumda

Tipik Gerilla Stratejileri


 • Pazar bölümünde mevcut rekabet yapısına yasal yollardan saldırmak
 • Kısa dönem ortaklıklar
 • Seçici fiyat kırma
 • Rakibin test pazarlarını, pazar araştırmalarını, reklam kampanyalarını ve satış tutundurma faaliyetlerini bilinçli olarak sabote etmek
 • Rakipler hakkında olumsuz kamuoyu oluşturmak 

Gerilla Stratejisi Örnekleri


Örnek - 1

Amerikan X tuz firması rakibi Y tuz firmasının %50 payına karşı ülke çapında %5 paya sahipti.Onunla rekabeti çok zordu.Dolayısıyla sadece kendi bölgesinde Y'nin 3 katına erişti.

Örnek - 2

Deniz Bank kendi kredi kartı markasını oluşturmak yerine Garanri Bankası ile yapmış olduğu bir anlaşma ile müşterilerine Bonus Card sunmuştur.Uygulamaya koyduğu bu strateji ile Deniz Bank %0.5 olan kredi kartı pazar payını ek maliyetsiz bir şekilde %2 ye çıkartmıştır.

Devamını Oku...

Saldırı Stratejileri : Bypass Saldırısı

SALDIRI STRATEJİLERİ
"Zafer kendilerinde saldırma kararlılığı bulunanlarındır." anlayışı hakimdir.Bu strateji daha çok pazar liderlerine karşı uygulanır ve rakipten müşteri koparmaya yönelik bir stratejidir.

Bu stratejileri Şöyle sıralayabiliriz ;


3.Bypass Saldırıları


Bu saldırıdaki amaç güçlü konumdaki rakip firmayla yüz yüze gelmeksizin pazarda yer almaya çalışmaktır.Rakiplerle karşılaşmak yerine,rekabet etmenin farklı yollarının bulunması ve pazarda hizmet edilmeyen yeni pazar bölümleri oluşturmaktır.Bunu da yeni teknolojiler geliştirerek yapmak en uygunudur.

Bypass Saldırısı Yöntemleri


 • Birbiriyle ilişkisi olmayan ürünlere çeşitlendirme
 • Yeni coğrafi pazarlara doğru çeşitlendirme
 • Şimdiki ürünlerin yerine koymak üzere yeni teknolojilere sıçrama

Bypass Saldırısı Örnekleri


Örnek - 1 

Kompact disk teknolojisin piyasa girişinde işletmelere yerleşmiş ve güçlü bir yapıya sahip magnetik teyp kaseti sektörünü bypass ederek başarıyı yakalamıştır.Kompact disklerin piyasaya girişinde işletmelere kaset imalatçılarından çok fazla bir dirençle karşılaşmamışlardır.Başarılı olması durumunda bu strateji son derece etkilidir.

Örnek - 2

Japon saat üreticisi Casio firması İsviçre saat sektörünü dijital saatler geliştirip pazarlayarak bypass etmeyi başarmıştır.
Benzer şekilde dijital hesap makineleri ile de eski kaymalı cetveli başarı ile bypass etmeyi başarmıştır.

Örnek - 3

Nintendo firmasının oyun makineleri pazarındaki başarılı girişi yeni ve üstün teknoloji sayesinde bu sektörde oyunun kurallarını (rekabet yapısı) yeniden şekillendirmiştir.Şu anda ise aynı girişim Sega/Genesis ortaklığı sanal-gerçeklik teknolojisine dayalı bir teknolojik gelişme ile eğlence sektöründe kuralların yeniden yazılmasına sebep olmaktadır.


Devamını Oku...

19 Nisan 2018 Perşembe

Saldırı Stratejileri : Kuşatma Saldırısı

Saldırı Stratejileri
"Zafer kendilerinde saldırma kararlılığı bulunanlarındır." anlayışı hakimdir.Bu strateji daha çok pazar liderlerine karşı uygulanır ve rakipten müşteri koparmaya yönelik bir stratejidir.

Bu stratejileri Şöyle sıralayabiliriz ;


2.Kuşatma Saldırıları


Kanattan saldırıya kıyasla daha geniş kapsamlı ve aynı sinsilikte uygulanan bir stratejidir.Rakibin zayıf olduğu birden fazla alanda saldırıya geçilmesi anlamı da taşımaktadır.Bu yöntem ile rakip demoralize olur böylelikte rakibin şaşkınlığından ve zayıflamasından fayda edinip,rakibin dış dünya ile iletişimi kesebiliriz.

Kuşatma Saldırısı Yöntemleri


 • Rakibin faaliyette bulunduğu pazarlarda daha iyi ürünle girerek tüketicinin dikkatini çekmek ve rakibin değişik ürünlerinde küçük çapta da olsa pazar payı elde etmek
 • Pazar nişlerine saldırıda bulunmak
 • ve Tedarik kanallarını kesmek

Kuşatma Stratejisinin Uygun Olduğu Durumlar


 • Pazar bölümlemenin nispeten kesin çizgilerle yapılmamış olması
 • Pazar bölümlerinde güçlü rakiplerin olmaması
 • Saldırganın ürün geliştirme konusunda güçlü kaynaklara sahip olmaması
 • Saldıran işletmenin aynı anda birden çok pazar bölümünde rekabet etmesine imkan tanıyan kaynaklara sahip olması
 • Merkezi olmayan bir örgüt yapısına sahip olması

Kuşatma Saldırısı Örnekleri


Örnek - 1

Japon saat üreticisi Seiko'nun dünya pazarına açılması.Seiko'nun son derece zengin bir ürün çeşitliliği ile tüm dünyadaki ana pazarlara genişleme kararı alması tüm rakiplerini şaşırtmıştır.Dünya çapında 2300 modele sahip olan Seiko,ABD pazarında 400 saat modelini piyasaya sürerek hemen her kesimden müşteriyi moda, tasarım, özellikler bakımında memnun eden ürünler sunarak tüm pazar segmentlerinden pay almayı başarmıştır.

Örnek - 2

ABD pazarında Hunt-Wesson Foods firmasının 1980'lerin ortasında ketçap pazaroının lider konumda olan Heinz'e karşı saldırısı.Hunt Heinz'ı zora sokmak için mevcut ketçapa ilave olarak iki yeni tatla pazara girer ve fiyatları da Heinz'ın fiyatının %70'ine indirir, reklam harcamalarını iki katına çıkardıktan sonra da marketlerde daha fazla raf alanı kapabilmek için perakendecilere önemli promosyonlar verme yoluna gitmiştir.Ancak, bu saldırı başarısızlıkla sonuçlanmıştır çünkü bütün bu girişimlere rağmen yeterince büyük sayıda tüketicinin Heinz'dan Hunt'a geçmesi sağlanamamıştır.Bu durum Heinz'ın müşteri sadakatinin ne derece önemli boyutta olduğunun bir göstergesidir.

Örnek - 3

Japon otomobil üreticilerinin 1970'li yıllarda otomobillerle başlattıkları kanat saldırısı sonrasında diğer segmentlere yönelik başlattıkları kuşatma saldırısı da bu stratejiye iyi bir örnek teşkil etmektedir.Küçük otomobillerden sonra Toyota pikaplar ve LandCruisers, Lexus ve Lexus 4X4, MX5 ve Honda'nın Ferrari benzeri ürünlerle otomotiv sektöründe yer alamya başlamışlardır.
Devamını Oku...

Saldırı Stratejileri : Kanat Saldırıları

Saldırı Stratejileri
"Zafer kendilerinde saldırma kararlılığı bulunanlarındır." anlayışı hakimdir.Bu strateji daha çok pazar liderlerine karşı uygulanır ve rakipten müşteri koparmaya yönelik bir stratejidir.

Bu stratejileri Şöyle sıralayabiliriz ;


1.Kanat Saldırıları


Rakibi zayıf olduğu bölgeden kovmayı ya da temelli zayıf düşürmeyi amaçlar.Kanat saldırılarının en çok kullanılanı,rakiplerin üretemediği çeşit mallara ya da onların gözden kaçırdığı pazarlara yönelerek güç toplamaktır.

 • Rakibin zayıf olduğu bölgelere yoğunlaşarak saldırıya geçilmesi
 • Saldırının yapıldığı mecranın saldırıyı yapanın güçlü olduğu alana çekilmesi
 • Saldıran işletmenin kendi güçlü olduğu yönünü kullanarak mücadele etmesi
 • Mümkün olduğunca rakiplere kapışma olmamasına özen gösterme

Rakiplerin yeterince hizmet sunmadıkları Pazar bölümlerine saldırarak, bunları ele geçirip sonra da ele geçirilen pazarları birleştirmek, hem daha kolay hem de daha az risklidir.Çünkü saldırı hem geç algılanır hem de önemsenmez.

 • Sinsice hazırlanmış bir reklam kampanyası
 • Kişisel satış ve halka ilişkiler gibi başka tutundurma kampanları
 • Belirli bir pazar bölümü için ürünün bireyselleştirilmesi

Kanattan Saldırının Uygun Olduğu Durumlar 


 • Pazarın bölümlere ayrılmış olması
 • Mevcut rakiplerin iyi hizmet veremedikleri pazar bölümlerinin olması
 • Rakip oldukça güçlü ve cepheden gelecek saldırılara karşı dirençli iken ve saldıranın belirli niş pazarlarında mücadele edebilecek kaynaklara sahip olması
 • Pazar liderinin pazardaki belirli tüketici ihtiyaçlarını görememesi

Kanat Saldırısı Örneği 


Japonların ABD küçük otomobil piyasına girişleri gibi Amerikan oto üreticileri ve Japonların küçük arabalarla saldırılarına karşı bir zamanlar markalı küçük arabaları çıkarttılar ama bu işi gönülsüz yaptıkları ve konuya fazla asılmadıklarını, önem vermedikleri için (kanatları zayıf bıraktıkları için) o zaman bu işte başarılı olamamışlardır.

Devamını Oku...