21 Nisan 2018 Cumartesi

Saldırı Stratejileri : Cepheden Saldırı

SALDIRI STRATEJİLERİ


cepheden saldırı nedir


"Zafer kendilerinde saldırma kararlılığı bulunanlarındır." anlayışı hakimdir.Bu strateji daha çok pazar liderlerine karşı uygulanır ve rakipten müşteri koparmaya yönelik bir stratejidir.

Bu stratejileri Şöyle sıralayabiliriz ;


5.Cepheden Saldırı


Nadir gerçekleştirilen saldırılardır.Kafa kafaya saldırıya geçilmesini ifade eder.Saldıran ve saldırıya uğrayan firmalar benzer taktikler ve programlarla mücadele eder.Yüksek maliyet söz konusudur ve başarı güç üstünlüğüne ve sürekliliğine bağlıdır.Saldıran işletmede kayıplar yaşayabilir.Güç üstünlüğü olsa bile rakibin konumunun güçlü olması başarısızlık nedeni olabilir.


Cepheden Saldırı Yöntemleri


 • Rakibin ürününde daha üstün ürünler sunmak
 • Daha düşük fiyatlara sunmak
 • Yeni müşteri hizmetleri sunmak
 • Ciddi bir yeni üretim kapasitesi kurmak
 • Yoğun reklam,kampanyalar
 • Rakibin zayıf olduğu alanlarda yeni ürünler geliştirmek

Cepheden Saldırı Örnekleri


 • IBM'in 1980'li yıllarda Apple'a karşı PC piyasasına girme mücadelesi
 • Elektrik süpürgesi üreticisi Dyson'ın dünya devleri Hoover ve Electroluxe karşı mücadelesi örnek verilebilir.

Cepheden Saldırıda Uygun Koşullar


 • Pazarın nispeten homojen yapıda olduğu durumlar
 • Marka değerinin düşük olduğu
 • Müşteri sadakatinin zayıf olduğu
 • Farklılaştırmanın düşük olduğu
 • Saldırılacak rakibin görece olarak fazla gücünün olmadığı
 • Saldıran firmanın ise nispeten güçlü kaynaklara sahip olduğu duurmlar
Devamını Oku...

Saldırı Stratejileri : Gerilla Saldırısı

SALDIRI STRATEJİLERİ


gerilla saldırısı pazarlama


"Zafer kendilerinde saldırma kararlılığı bulunanlarındır." anlayışı hakimdir.Bu strateji daha çok pazar liderlerine karşı uygulanır ve rakipten müşteri koparmaya yönelik bir stratejidir.

Bu stratejileri Şöyle sıralayabiliriz ;


4.Gerilla Saldırısı 


Vur-Kaç yanıltma taktiğine dayalı saldırılar olarak bilinirler.Daha çok küçük işletmelere için geçerlidir.Küçük çapta ve değişik zamanlarda olabilmektedir ve rekabeti zayıflatmak amacıyla yapılır.

Gerilla Saldırısı Yöntemleri


 • Seçici fiyat indirimleri yapmak
 • Reklamlarda farklı konumlandırma taktikleri ile rakibin dikkatini başka yöne çekmek
 • Geçici stratejik ortaklıklar
 • İdari ve yasal manevralar

Gerilla Stratejisinin Uygun Olduğu Durumlar


 • Taktik değiştirmenin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi olasılığı olduğunda
 • Belirli bir pazar bölümünde odaklanma ihtimali olduğunda
 • Rakibin yetersiz olduğu bölümlerin olması durumda

Tipik Gerilla Stratejileri


 • Pazar bölümünde mevcut rekabet yapısına yasal yollardan saldırmak
 • Kısa dönem ortaklıklar
 • Seçici fiyat kırma
 • Rakibin test pazarlarını, pazar araştırmalarını, reklam kampanyalarını ve satış tutundurma faaliyetlerini bilinçli olarak sabote etmek
 • Rakipler hakkında olumsuz kamuoyu oluşturmak 

Gerilla Stratejisi Örnekleri


Örnek - 1

Amerikan X tuz firması rakibi Y tuz firmasının %50 payına karşı ülke çapında %5 paya sahipti.Onunla rekabeti çok zordu.Dolayısıyla sadece kendi bölgesinde Y'nin 3 katına erişti.

Örnek - 2

Deniz Bank kendi kredi kartı markasını oluşturmak yerine Garanri Bankası ile yapmış olduğu bir anlaşma ile müşterilerine Bonus Card sunmuştur.Uygulamaya koyduğu bu strateji ile Deniz Bank %0.5 olan kredi kartı pazar payını ek maliyetsiz bir şekilde %2 ye çıkartmıştır.

Devamını Oku...

Saldırı Stratejileri : Bypass Saldırısı

SALDIRI STRATEJİLERİ
"Zafer kendilerinde saldırma kararlılığı bulunanlarındır." anlayışı hakimdir.Bu strateji daha çok pazar liderlerine karşı uygulanır ve rakipten müşteri koparmaya yönelik bir stratejidir.

Bu stratejileri Şöyle sıralayabiliriz ;


3.Bypass Saldırıları


Bu saldırıdaki amaç güçlü konumdaki rakip firmayla yüz yüze gelmeksizin pazarda yer almaya çalışmaktır.Rakiplerle karşılaşmak yerine,rekabet etmenin farklı yollarının bulunması ve pazarda hizmet edilmeyen yeni pazar bölümleri oluşturmaktır.Bunu da yeni teknolojiler geliştirerek yapmak en uygunudur.

Bypass Saldırısı Yöntemleri


 • Birbiriyle ilişkisi olmayan ürünlere çeşitlendirme
 • Yeni coğrafi pazarlara doğru çeşitlendirme
 • Şimdiki ürünlerin yerine koymak üzere yeni teknolojilere sıçrama

Bypass Saldırısı Örnekleri


Örnek - 1 

Kompact disk teknolojisin piyasa girişinde işletmelere yerleşmiş ve güçlü bir yapıya sahip magnetik teyp kaseti sektörünü bypass ederek başarıyı yakalamıştır.Kompact disklerin piyasaya girişinde işletmelere kaset imalatçılarından çok fazla bir dirençle karşılaşmamışlardır.Başarılı olması durumunda bu strateji son derece etkilidir.

Örnek - 2

Japon saat üreticisi Casio firması İsviçre saat sektörünü dijital saatler geliştirip pazarlayarak bypass etmeyi başarmıştır.
Benzer şekilde dijital hesap makineleri ile de eski kaymalı cetveli başarı ile bypass etmeyi başarmıştır.

Örnek - 3

Nintendo firmasının oyun makineleri pazarındaki başarılı girişi yeni ve üstün teknoloji sayesinde bu sektörde oyunun kurallarını (rekabet yapısı) yeniden şekillendirmiştir.Şu anda ise aynı girişim Sega/Genesis ortaklığı sanal-gerçeklik teknolojisine dayalı bir teknolojik gelişme ile eğlence sektöründe kuralların yeniden yazılmasına sebep olmaktadır.


Devamını Oku...

19 Nisan 2018 Perşembe

Saldırı Stratejileri : Kuşatma Saldırısı

Saldırı Stratejileri
"Zafer kendilerinde saldırma kararlılığı bulunanlarındır." anlayışı hakimdir.Bu strateji daha çok pazar liderlerine karşı uygulanır ve rakipten müşteri koparmaya yönelik bir stratejidir.

Bu stratejileri Şöyle sıralayabiliriz ;


2.Kuşatma Saldırıları


Kanattan saldırıya kıyasla daha geniş kapsamlı ve aynı sinsilikte uygulanan bir stratejidir.Rakibin zayıf olduğu birden fazla alanda saldırıya geçilmesi anlamı da taşımaktadır.Bu yöntem ile rakip demoralize olur böylelikte rakibin şaşkınlığından ve zayıflamasından fayda edinip,rakibin dış dünya ile iletişimi kesebiliriz.

Kuşatma Saldırısı Yöntemleri


 • Rakibin faaliyette bulunduğu pazarlarda daha iyi ürünle girerek tüketicinin dikkatini çekmek ve rakibin değişik ürünlerinde küçük çapta da olsa pazar payı elde etmek
 • Pazar nişlerine saldırıda bulunmak
 • ve Tedarik kanallarını kesmek

Kuşatma Stratejisinin Uygun Olduğu Durumlar


 • Pazar bölümlemenin nispeten kesin çizgilerle yapılmamış olması
 • Pazar bölümlerinde güçlü rakiplerin olmaması
 • Saldırganın ürün geliştirme konusunda güçlü kaynaklara sahip olmaması
 • Saldıran işletmenin aynı anda birden çok pazar bölümünde rekabet etmesine imkan tanıyan kaynaklara sahip olması
 • Merkezi olmayan bir örgüt yapısına sahip olması

Kuşatma Saldırısı Örnekleri


Örnek - 1

Japon saat üreticisi Seiko'nun dünya pazarına açılması.Seiko'nun son derece zengin bir ürün çeşitliliği ile tüm dünyadaki ana pazarlara genişleme kararı alması tüm rakiplerini şaşırtmıştır.Dünya çapında 2300 modele sahip olan Seiko,ABD pazarında 400 saat modelini piyasaya sürerek hemen her kesimden müşteriyi moda, tasarım, özellikler bakımında memnun eden ürünler sunarak tüm pazar segmentlerinden pay almayı başarmıştır.

Örnek - 2

ABD pazarında Hunt-Wesson Foods firmasının 1980'lerin ortasında ketçap pazaroının lider konumda olan Heinz'e karşı saldırısı.Hunt Heinz'ı zora sokmak için mevcut ketçapa ilave olarak iki yeni tatla pazara girer ve fiyatları da Heinz'ın fiyatının %70'ine indirir, reklam harcamalarını iki katına çıkardıktan sonra da marketlerde daha fazla raf alanı kapabilmek için perakendecilere önemli promosyonlar verme yoluna gitmiştir.Ancak, bu saldırı başarısızlıkla sonuçlanmıştır çünkü bütün bu girişimlere rağmen yeterince büyük sayıda tüketicinin Heinz'dan Hunt'a geçmesi sağlanamamıştır.Bu durum Heinz'ın müşteri sadakatinin ne derece önemli boyutta olduğunun bir göstergesidir.

Örnek - 3

Japon otomobil üreticilerinin 1970'li yıllarda otomobillerle başlattıkları kanat saldırısı sonrasında diğer segmentlere yönelik başlattıkları kuşatma saldırısı da bu stratejiye iyi bir örnek teşkil etmektedir.Küçük otomobillerden sonra Toyota pikaplar ve LandCruisers, Lexus ve Lexus 4X4, MX5 ve Honda'nın Ferrari benzeri ürünlerle otomotiv sektöründe yer alamya başlamışlardır.
Devamını Oku...

Saldırı Stratejileri : Kanat Saldırıları

Saldırı Stratejileri
"Zafer kendilerinde saldırma kararlılığı bulunanlarındır." anlayışı hakimdir.Bu strateji daha çok pazar liderlerine karşı uygulanır ve rakipten müşteri koparmaya yönelik bir stratejidir.

Bu stratejileri Şöyle sıralayabiliriz ;


1.Kanat Saldırıları


Rakibi zayıf olduğu bölgeden kovmayı ya da temelli zayıf düşürmeyi amaçlar.Kanat saldırılarının en çok kullanılanı,rakiplerin üretemediği çeşit mallara ya da onların gözden kaçırdığı pazarlara yönelerek güç toplamaktır.

 • Rakibin zayıf olduğu bölgelere yoğunlaşarak saldırıya geçilmesi
 • Saldırının yapıldığı mecranın saldırıyı yapanın güçlü olduğu alana çekilmesi
 • Saldıran işletmenin kendi güçlü olduğu yönünü kullanarak mücadele etmesi
 • Mümkün olduğunca rakiplere kapışma olmamasına özen gösterme

Rakiplerin yeterince hizmet sunmadıkları Pazar bölümlerine saldırarak, bunları ele geçirip sonra da ele geçirilen pazarları birleştirmek, hem daha kolay hem de daha az risklidir.Çünkü saldırı hem geç algılanır hem de önemsenmez.

 • Sinsice hazırlanmış bir reklam kampanyası
 • Kişisel satış ve halka ilişkiler gibi başka tutundurma kampanları
 • Belirli bir pazar bölümü için ürünün bireyselleştirilmesi

Kanattan Saldırının Uygun Olduğu Durumlar 


 • Pazarın bölümlere ayrılmış olması
 • Mevcut rakiplerin iyi hizmet veremedikleri pazar bölümlerinin olması
 • Rakip oldukça güçlü ve cepheden gelecek saldırılara karşı dirençli iken ve saldıranın belirli niş pazarlarında mücadele edebilecek kaynaklara sahip olması
 • Pazar liderinin pazardaki belirli tüketici ihtiyaçlarını görememesi

Kanat Saldırısı Örneği 


Japonların ABD küçük otomobil piyasına girişleri gibi Amerikan oto üreticileri ve Japonların küçük arabalarla saldırılarına karşı bir zamanlar markalı küçük arabaları çıkarttılar ama bu işi gönülsüz yaptıkları ve konuya fazla asılmadıklarını, önem vermedikleri için (kanatları zayıf bıraktıkları için) o zaman bu işte başarılı olamamışlardır.

Devamını Oku...

18 Nisan 2018 Çarşamba

C# textBox Nesnesi ve Özellikleri

textBox (metin kutusu) Nesnesi

Kullanıcıların veri girişi yapmak amacıyla kullandığı metin kutularıdır. TextBox’ a girilen veriler string(metin) türündedir. Sayısal olarak kullanılacaksa Convert komutu yardımıyla int türlerine dönüştürülür.

textbox olayları

textBox Nesnesi Özellikleri 

CharacterCasing: 
TextBox nesnesindeki bilgilerin büyük harf(UPPER), küçük harf (LOWER) veya normal olarak gösterilmesini sağlayan özelliktir.

MaxLength: 
TextBox’ a girilebilecek en büyük (maximum) karakter sayısını belirtmek için kullanılan özelliktir.

Multiline: 
TextBox nesnesine birden fazla satırda (çoklu) bilgi girişi yapmak için kullanılan özelliktir. True/False değerlerinden birini alır.

PasswordChar: 
TextBox nesnesine şifreli veri girişi yapmak amacıyla kullanılır. Yazılan karakterler yerine görüntülenecek karakter yazılır. Örneğin; * karakteri gibi.

ReadOnly: 
TextBox nesnesinin sadece okunabilir olmasını sağlayan özelliktir. True / False değerlerinden birini alır.

RightToLeft: 
TextBox nesnesine sağdan veya soldan yazı yazmak amacıyla kullanılır. Yes / No değerlerinden birini alır.

Text: 
TextBox nesnesinin içinde görüntülenen yazı Text özelliğine bağlıdır.

TextAlign: 
TextBox nesnesinin içinde görüntülenen yazının, nesnenin neresinde gösterileceğini belirler. Left ile solda, Right ile sağda ve Center ile ortala seçilir. 


Visible: 
TextBox nesnesinin form üzerinde görünür veya görünmez olmasını sağlar.

textBox events


textBox Nesnesi Olayları (eventleri)

TextChanged:
Textbox’un Text özelliği her değiştiğinde bu olay gerçekleşir. Başka bir deyişle textbox’ a yazı yazarken her tuşa basıldığında bu olay gerçekleşir.

KeyDown:
 TextBox nesnesinde basılan her tuşta bu olay meydana gelir. 

KeyPress:
 TextBox nesnesinde basılan her tuş bırakıldığında bu olay meydana gelir. 
Devamını Oku...

İstatistik Temel Kavramları (istatistik ders notları)


İSTATİSTİKTE KULLANILAN TEMEL KAVRAMLAR


istatistik ders notlari


İstatistik: Birimlerin ya da bireylerin sayılabilir, tartılabilir ve ölçülebilir özellikleri ile ilgili bilgilerin yani verilerin toplanması; toplanan verilerin açık ve anlaşılır biçimde tablo ve grafiklerle gösterilmesi; verilerin alındığı grup ya da topluluğu özet olarak belirtilen değerlerin hesaplanması, verilerin analizi ve yorumlanması, uygun kararlar alınması ve genellemeler yapılması ile uğraşan bir bilim dalıdır.

Birim: Hakkında bilgi edinmek istenilen canlı, cansız varlıklar veya olaylar ve olguların her birine birim denir. Örneğin;
            *Öğrenci başarısı ile ilgilenildiğinde, birim: öğrenci,
            *Aile büyüklüğü ile ilgilenildiğinde, birim: ailedir.

Anakütle (Kütle, Evren, Popülasyon, Yığın): Belirli bir özelliği gösteren, bilinen canlı ve cansız birimlerin oluşturduğu topluluğa anakütle adı verilir. İncelenen olaya konu olan tüm birimlerin ortak özelliklere sahip olması gerekir. Örneğin;
            *Anadolu Üniversitesi’nde okuyan kız öğrenci anakütlesi,
            *Türkiye’deki maden ocakları anakütlesi gibi…

Sonlu Anakütle: Birimleri sayılabilen anakütlelere sonlu anakütle denir. Örneğin, bir ülkenin nüfusu, bir bölgedeki fabrikalar sonlu anakütle niteliğindedir.

Sonsuz Anakütle: Birimleri sayılamayan anakütlelere sonsuz anakütle denir. Örneğin, bir ülkedeki balıklar, kelebekler, karıncalar…

Değişken: Birimlerin sahip oldukları ve birbirlerinden ayırt edilmelerini sağlayan özelliklere değişken adı verilir. Örneğin; herhangi bir anaokulu öğrencisi birim olarak ele alınsın. Bu öğrencinin incelemelerde kaydedilen değişkenleri arasında boyu, kilosu, saç rengi, göz rengi gibi özellikleri birer değişkendir.

Nicel (Kantitatif) Değişken: Belli bir değişkenin ortaya çıkış biçimi rakamla ifade edilebiliyorsa, bu değişkene nicel değişken denir. Nicel değişkenler ölçme, tartma ya da özelliğine göre sıralama sonucunda belirlenir. Kesikli (sürekli olmayan) ve kesikli olmayan (sürekli) değerler alırlar. Örneğin; hava sıcaklığı, boy uzunluğu, ağırlık, yaş…

Nitel (Kalitatif) Değişken: Belli bir değişkenin ortaya çıkış biçimi rakamla ifade edilebiliyorsa, bu değişkene nitel değişken adı verilir. Nitel değişkenler sayılma ya da sıralama sonucunda belirlenir. Kesikli (sürekli olmayan) değerler alırlar. Örneğin; göz rengi, cinsiyet, medeni hal…

Kesikli Değişken: Alacağı değerler tam sayı olarak belirlenebilen değişkendir. Genellikle nitel değişkenlerin çoğunluğu kesikli değişken özelliği gösterir.

Sürekli Değişken: Sayı doğrusu üzerinde kesirli ondalık sayılar halinde ifade edilebilen değişkendir. Dolayısı ile nicel değişkenler sürekli değişken özelliği gösterir.

Örneklem: Bir anakütledeki bütün birimlere ulaşılamadığında, anakütleyi temsil etmek üzere daha az sayıda birim alarak oluşturulan alt kümeye örneklem denir. İyi bir örneklem anakütle ile aynı özellikleri taşımalıdır.

Parametre: Herhangi bir değişken incelenirken, anakütledeki bütün birimlerin ele alınması sonucunda hesaplanan sayısal ya da oransal değerlere parametre denir. Örneğin; Türkiye’de demir rezervi ortalaması 1960’larda 17.2 milyon ton iken, 2008’de 19.2 milyon tondur. Bu bir parametredir.

İstatistik: Anakütleyi temsil eden örneklemlerden alınan verilere göre hesaplanan değerlere istatstik denir.

Örnekleme: Bir araştırmacı tüm anakütleye ulaşamadığında örneklem seçer. Bu örneklem seçme işine örnekleme adı verilir.

Ölçme: Birimlerin sahip olduğu özelliklerin derecesinin belirlenerek, sonuçların sayısal olarak ifade edilmesine ölçme denir. Gözlem ya da deney sonucunda elde edilen verilerin nicel olarak belirtilmesi amacıyla ölçmeye başvurulur. Ölçmede bir tanımlama söz konusudur ve ölçmenin hangi ölçek ile yapılarak değerlendirildiği önemlidir.

Ölçek Kavramı; ölçmeye konu olan özelliklerin sınıflanması, sıralanması, derecelenmesi ya da miktar ve derecelerinin belirlenebilmesi için uyulması gereken kurallarla kısıtlamaları belirleyen ölçme aracı olarak tanılanır.

Sınıflayıcı Ölçek: Birimlerin sahip oldukları özelliklere ilişkin olarak belli sınıflara ayrılmasında kullanılan ölçek türüdür. Örneğin; cinsiyet sınıflaması veya hastaneye başvuran hastaların rahatsızlıklarına göre sınıflandırılması…

Sıralayıcı Ölçek: Birimlerin sahip oldukları özellik sayısı ya da derecesi bakımından sıraya dizilmesinde kullanılan ölçek türüdür. Örneğin; bir market çalışanlarının yönetim katından en alt kademeye kadar sıralanması.

Aralıklı Ölçek: Sıralayıcı ölçekten temel farkı ölçümün bir başlangıç, bir bitiş noktasının olması ve ilgili bir ölçü biriminin kullanılmasıdır. Bu başlangıç ve bitiş noktalarının bulunmasından dolayı ölçek, aralıklı ölçek adını almıştır. Örneğin; sıcaklık ölçüleri…

Oransal Ölçek: Ölçüm sonuçları, hem sınıflayıcı, hem sıralayıcı, hem de aralıklı ölçeklerin özelliklerini taşıyor, aynı zamanda bu sonuçların oranları da hesaplanabiliyor ise, kullanılabilecek en iyi ölçek oransal ölçektir. Oransal ölçeğin aralıklı ölçekten en önemli farkı; sabit bir başlangıç noktasının olmasıdır. En temel oransal ölçekler uzunluk ve ağırlık ölçüleridir.

Veri: Gözlem değerlerinin toplandığı ilk haline denir.

Sınıflandırma: Benzer özellikler gösteren ve aynı niteliklerde olan verilerin bir araya toplanması, gruplara ayrılarak kolayca bilgi edinilebilir şekle getirilmesine denir.

Frekans (Sıklık): Değişkenlerin farklı düzeylerinin kaçar kez tekrarlandığını gösteren sayılara frekans denir.
Devamını Oku...